Wypadki z udziałem wózków widłowych – najczęstsze przyczyny.

Wózki widłowe należą do pojazdów mechanicznych najczęściej używanych w magazynowaniu oraz transporcie wewnętrznym. Wykorzystywane są powszechnie niemal we wszystkich fabrykach, hurtowniach, magazynach do wykonywania prac załadunkowych i rozładunkowych.

Wypadki z udziałem wózków widłowych

Eksploatacja podnośnikowych wózków jezdniowych wiąże się jednak również z licznymi niebezpieczeństwami, których skutkiem może być zagrożenie dla zdrowia i życia operatora oraz osób przebywających w pobliżu, a także uszkodzenie transportowanych ładunków czy ścian i wyposażenia pomieszczeń magazynowych. Do najczęstszych wypadków z udziałem wózków widłowych należą kolizje z innymi urządzeniami pracującymi w bezpośrednim sąsiedztwie, wywrotki, zderzenia z elementami wyposażenia i ścianami oraz pieszymi znajdującymi się na trasie przejazdu wózka.

Chcesz kupić wózek widłowy? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

Czynniki powodujące wypadki z udziałem wózków widłowych

Czynników powodujących wypadki jest wiele, ale można je uszeregować w konkretne kategorie, co znacząco ułatwia ich usunięcie, a w efekcie zmniejsza niebezpieczeństwa na terenie fabryk i zakładów związane z wózkami widłowymi.

Wśród najczęstszych przyczyn wypadków należy wymienić:

  • czynniki związane z organizacją pracy w danym zakładzie
  • czynniki związane z bieżącą eksploatacją urządzenia
  • czynniki związane ze warunkami panującymi w miejscu pracy wózka
  • czynniki związane z nadmiernym lub nieprawidłowym obciążeniem wózka
  • czynniki związane z cechami konstrukcyjnymi i stanem technicznym wózka
  • czynniki związane z udziałem osób pieszych znajdujących się w pobliżu miejsca pracy wózka

W następnej części artykułu postaramy się je dokładnie zanalizować.

Czynniki związane z organizacją pracy

Bardzo istotna jest kwestia szkolenia operatorów, którzy będą obsługiwać wózki widłowe. Pracownik obsługujący wózek widłowy musi posiadać aktualne wyniki badań psychotechnicznych potwierdzających dobry stan zdrowia i brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do pracy z wózkiem. Niezbędne jest posiadanie aktualnych uprawnień do prowadzenia wózków i ukończenie specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi wózków widłowych.

Poza brakiem szkoleń lub niewystarczającym przeszkoleniem pracowników do występowania wypadków przyczynia się również stres i wymagania związane z tempem pracy, a także brak odpowiednich narzędzi i akcesoriów.

Czynniki związane z bieżącą eksploatacją urządzenia i zachowaniem operatora

Niewłaściwa eksploatacja może doprowadzić do wywrotki wózka, podobnie jak zbyt szybka, ryzykowna jazda, ostre skręty, nieprawidłowe parkowanie wózkiem i niewłaściwa blokada kół. Do zapewnienia bezpieczeństwa konieczne jest również prawidłowe ostrzeganie o zbliżaniu się pojazdu oraz dobra komunikacja między pracownikami podczas wykonywania zadań zespołowych.

Czynniki związane ze warunkami w miejscu pracy

O wypadek łatwo w wąskich, zagraconych korytarzach, zwłaszcza gdy natężenie ruchu jest duże. Niebezpieczeństwo jest większe, kiedy rampy i podjazdy znajdują się w złym stanie. Ryzyko zwiększa się również w miejscach, w których panuje hałas, występują pyły i nieprzyjemne zapachy, a także w pomieszczeniach słabo oświetlonych.

Czynniki związane z nieprawidłowym obciążeniem wózka

Do wypadków z udziałem wózków widłowych przyczynia się [strong]jazda ze zbyt dużym obciążeniem[/strong]. Podczas operowania wózkiem należy bezwzględnie przestrzegać tzw. diagramu udźwigu, określającego położenie środka ciężkości oraz maksymalną wysokość podnoszenia ładunków. Wypadek może spowodować także nieprawidłowe ułożenie ładunków na paletach: niestabilne lub blokujące widoczność oraz – co oczywiste – zły stan palet.

Czynniki związane z cechami konstrukcyjnymi i stanem technicznym urządzenia

Najczęstszymi przyczynami wypadków związanymi z cechami konstrukcyjnymi i stanem wózka są awarie i usterki: hamulców, sprzęgła, układu kierowniczego, układu montażu masztu, nieszczelności w układach hydraulicznych. Ale bardzo istotne jest także nieprawidłowe rozmieszczenie urządzeń sterujących i sygnalizujących.


Wózki widłowe 375 dostawców

Do czynników powodujących wypadki zalicza się również [strong]wiek wózka i jego niewłaściwą konserwację. Wózek widłowy powinien być regularnie konserwowany, a w razie konieczności poddany niezbędnym naprawom i remontom. Częstotliwość przeglądów i serwisowania określa producent w dokumentacji technicznej.

Czynniki związane z udziałem osób pieszych

Duże zagrożenie stanowią wypadki i kolizje z pieszymi znajdującymi się na trasie przejazdu wózka. Można ich uniknąć oddzielając ruch pieszych i pojazdów poprzez wyznaczenie oddzielonych chodników i tras przejazdu wózków. Pomaga też ograniczenie przebywania ludzi w miejscach, gdzie pracują wózki. Piesi powinni zachować bezpieczną odległość od wózka i zachować szczególną ostrożność w pobliżu drzwi, narożników oraz w wąskich korytarzach. Rolą kierowcy jest natomiast ograniczenie prędkości i unikanie jazdy w sąsiedztwie miejsc, gdzie panuje duży ruch pieszych (stołówki, wejścia i wyjścia do hali). Operator wózka powinięć być ubrany w odpowiednią odzież roboczą i kask ochronny. Zalecenia dotyczące odzieży dotyczą również pieszych. Jaskrawy ubiór i nakrycie głowy w jasnych kolorach pozwalają zminimalizować ryzyko kolizji.

Jak zapobiegać wypadkom z udziałem wózków widłowych?

Ryzyko wystąpienia wypadków z udziałem pracujących wózków widłowych można na szczęście zredukować do minimum, a nawet całkowicie je wyeliminować, dokładnie analizując najczęstsze przyczyny wypadków na terenie zakładu oraz przestrzegając wszystkich zasad BHP związanych z bieżącą eksploatacją i serwisowaniem wózków widłowych.

Złóż własne zapytanie o wózek widłowy i otrzymaj oferty od firm »

www.e-wozki-widlowe.com
Yandex.Metrica