Serwis i konserwacja wózków widłowych

Wózki widłowe są prawdopodobnie najczęściej używanymi w transporcie wewnętrznym na bliskie odległości oraz w magazynowaniu towarów pojazdami mechanicznymi. O ile trudno wyobrazić sobie realizację różnego typu prac załadunkowych i rozładunkowych w fabrykach, magazynach i hurtowniach bez nowoczesnych i wydajnych podnośnikowych wózków jezdniowych, to znacznie łatwiejsze jest wyobrażenie sobie licznych zagrożeń związanych z bieżącą obsługą i konserwacją tych pojazdów.

serwis i konserwacja wózków widłowych

 

Chociaż najczęściej zdarzają się takie wypadki z udziałem wózków, jak zderzenie z osobą poruszającą się zbyt blisko trasy wózka lub kolizje z elementami wyposażenia lub ścianami, ewentualnie wywrotki lub uderzenia w inny wózek pracujący w pobliżu, to warto uwzględnić wśród nich także zagrożenia związane bezpośrednio z wadliwym działaniem wózka lub jego niespodziewaną awarią.

 

Podstawowym warunkiem pozwalającym na wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie wózka widłowego jest jego prawidłowa eksploatacja i regularny serwis, pozwalający błyskawicznie zdiagnozować uszkodzenia podzespołów mechanicznych i elektronicznych, nieprawidłową pracę silnika lub instalacji gazowej służącej za napęd wózka. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z użytkowaniem wózków jezdniowych obejmują również profesjonalny serwis i konserwację. Dotyczy to w takim samym stopniu urządzeń fabrycznie nowych, jak i wózków używanych.

 

Regularny serwis i konserwacja wózka widłowego – podstawa bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania

Wszystkie przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności wózki widłowe maja obowiązek utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym. Powinny być one regularnie konserwowane i kontrolowane, a w razie konieczności poddane niezbędnym naprawom i remontom. Konieczne jest okresowe sprawdzenie, czy wszystkie elementy wózka są w pełni sprawne, odpowiednio dopasowane i czy nie potrzebują natychmiastowej naprawy. Dzięki temu sprzęt będzie działał prawidłowo, co w efekcie przełoży się na jego większą wydajność i pozwoli zachować ciągłość procesów produkcji, dystrybucji i magazynowania.

Chcesz kupić wózek widłowy? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

Częstotliwość wymaganych przeglądów i serwisowania jest określona przez producenta i może się różnić w zależności od marki, modelu, konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych danego wózka, a także od warunków jego eksploatacji. Wózki intensywnie eksploatowane, pracujące w trudnych warunkach (na przykład w chłodniach) należy poddawać przeglądom częściej, gdyż są bardziej narażone na ewentualne mechaniczne uszkodzenia i awarie. Środowisko pracy i występujące w nim czynniki, takie jak obecność wilgoci, temperatura, narażenie na działanie środków żrących) mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie maszyny. Harmonogram przeglądów powinien więc uwzględniać również te czynniki i być opracowany we współpracy z serwisem odpowiedzialnym za park maszynowy przedsiębiorstwa. Nowoczesne maszyny używane w przemyśle są zwykle stosunkowo bezawaryjne, jednak należy brać pod uwagę, że nawet najwyższej klasy wózek widłowy może odmówić posłuszeństwa.

 

Kompleksowe usługi w zakresie serwisu wózków widłowych – wysokiej jakości części i dobrze przeszkolony personel

Na rynku funkcjonuje mnóstwo firm oferujących usługi w zakresie serwisu i konserwacji wózków jezdniowych, jednak nie wszystkie są w stanie zagwarantować odpowiedni poziom jakości. Bezpiecznym rozwiązaniem są serwisy autoryzowane przez producenta, ale ich ograniczeniem jest to, że dokonują przeglądów i naprawiają wózki zwykle jednej lub maksymalnie kilku marek. Optymalną opcją są firmy oferujące szeroki zakres usług, łącznie z przygotowaniem wózka do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, czy montażem dodatkowego osprzętu i dysponujące dobrej jakości, oryginalnymi częściami zamiennymi i takie, które zajmują się serwisowaniem wózków różnych producentów.


Wózki widłowe 375 dostawców

 

Autoryzowane i profesjonalne serwisy mogą liczyć na techniczne wsparcie producentów, zarówno w zakresie dostaw części, jak i szkoleń dla pracowników, które pomagają im utrzymać najwyższy standard obsługi poprzez dostarczenie informacji o najnowszych rozwiązaniach technologicznych i praktycznych umiejętności pracy z nowoczesnymi modelami wózków. Profesjonalny serwis obejmuje nie tylko przeglądy techniczne i przeglądy konserwatorskie. Poza diagnozą zapewnia również niezbędne naprawy wszystkich podzespołów, wymianę opon i kół (przy wózkach podnośnikowych lub paletowych), dba o przygotowanie niezbędnej dokumentacji i jest w stanie doradzić przy zakupie konkretnego modelu lub podczas doboru osprzętu. Atrakcyjną opcją, bardzo wygodną z punktu widzenia przedsiębiorcy będącego właścicielem wózków są mobilne warsztaty, wyposażone w wysokiej jakości sprzętu narzędzia, które dokonują przeglądów bezpośrednio na miejscu.

Złóż własne zapytanie o wózek widłowy i otrzymaj oferty od firm »

www.e-wozki-widlowe.com
Yandex.Metrica