Wózki Widłowe – bezpieczeństwo i higiena pracy

Wózki widłowe to najprawdopodobniej najczęściej używane w transporcie wewnętrznym na bliskie odległości oraz magazynowaniu pojazdy mechaniczne. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek prace załadunkowe i rozładunkowe w fabryce lub magazynie bez wózka widłowego, który dzięki swojej konstrukcji jest idealnie przystosowany do przewożenia materiałów o masie sięgającej nawet do kilkudziesięciu ton.

wózek-widlowy

 

 

Natomiast o wiele łatwiej wyobrazić sobie liczne zagrożenia związane z eksploatacją wózków widłowych, zagrażające zdrowiu, a niejednokrotnie życiu operatora i osób znajdujących się w pobliżu pracującego wózka. Najczęstsze wypadki z udziałem podnośnikowych wózków jezdniowych to kolizje z innymi wózkami pracującymi w tym samym miejscu lub elementami wyposażenia hali lub ścianami, wywrotka wózka lub uderzenie w osobę przechodzącą na trasie wózka. Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich wymienionych niebezpieczeństw można zredukować do minimum lub całkowicie je wyeliminować przestrzegając dokładnie wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) związanych z bieżącą obsługą i konserwacją wózków widłowych.


Wózki widłowe 375 dostawców

 

Przepisy BHP zawierają szczegółowe regulacje w tym zakresie, począwszy od ścisłego określenia, kto może zostać operatorem wózka widłowego, poprzez listę zasad zapewniających bezpieczne użytkowanie tych pojazdów, a skończywszy na obowiązkach pracodawcy, który na terenie swojego zakładu wykorzystuje wózki widłowe. Pracownik, który obsługuje wózek widłowy musi być pełnoletni i posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do prowadzenia wózka. Takie zaświadczenie uzyskuje się po przejściu badań psychotechnicznych.

 

Konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu obsługi wózków, obejmującego przeszkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy zgodny z wytycznymi ministerialnymi (szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne), które kończy się egzaminem. Pracownik musi również legitymować się aktualnymi uprawnieniami do prowadzenia wózków lub imiennym pozwoleniem od pracodawcy, które jest ważne jedynie na terenie konkretnego zakładu pracy. Podstawą bezpieczeństwa jest znajomość instrukcji obsługi wózka oraz instrukcji dotyczącej jego użytkowania i konserwacji.

 

Warto wspomnieć również o pewnych oczywistych z pozoru wymaganiach, o których często się zapomina. Pracownik obsługujący wózek musi być trzeźwy i wypoczęty, a także ubrany w odzież roboczą i ochronny kask. Co ciekawe, zalecenia dotyczące ubioru obejmują również pieszych, którzy przebywają w obszarze pracy wózków. Żeby zminimalizować ryzyko kolizji z wózkiem powinny one mieć na głowie czapkę albo inne nakrycie w jaskrawych kolorach.

Chcesz kupić wózek widłowy? Znajdź dostawcę z Twojego Regionu:

 

Wózek widłowy musi być idealnie sprawny. W tym celu jest poddawany systematycznym przeglądom technicznym i odpowiedniej konserwacji zgodnej z dostarczona przez producenta dokumentacją techniczno-ruchową. Osoba obsługująca wózek nie może pod żadnym dokonywać zmian w konstrukcji wózka ani usuwać umieszczonych na nim tabliczek znamionowych zawierających najważniejsze parametry techniczne danego modelu. Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy na wózku pracownik powinien sprawdzić stan techniczny wózka, w tym układ kierowniczy i hamulcowy, działanie mechanizmu podnoszenia i innego osprzętu, działanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych, a także sygnalizacji i oświetlenia, a następnie odnotować czynność sprawdzenia wózka w książce eksploatacyjnej, natomiast wszystkie usterki zgłosić przełożonemu.

 

Użytkowanie niesprawnego wózka jest absolutnie zabronione. Podczas eksploatacji wózka należy przestrzegać diagramu udźwigu, który opisuje położenie środka ciężkości (brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do przewrócenia się pojazdu) oraz wysokość podnoszenia przewożonych materiałów. Operując wózkiem należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych trasach i nie wjeżdżać do pomieszczeń, w których łatwo o wybuch. Wszystkie czynności powinny być wykonywane z dużą ostrożnością i płynnie, do czego przydaje się praktyczne doświadczenie w hamowaniu, ruszaniu, podnoszeniu i opuszczaniu załadowanych materiałów zdobyte podczas szkolenia. Jedna z najważniejszych zasad bezpieczeństwa mówi, że ładunek powinien być przewożony przy maszcie nachylonym w kierunku operatora i widłach ustawionych 30 centymetrów powyżej podłoża.

 

Chociaż posiadanie prawa jazdy bywa przydatne podczas obsługi wózków widłowych, to trzeba pamiętać, że kierowanie wózkiem różni się od kierowania samochodem. Z uwagi na to, że wózki mają zdecydowanie mniejszy promień skrętu, a przy tym są znacznie zwrotniejsze od samochodów, to nawet najmniejsza nieostrożność, brawura i brak troski o przestrzeganie przepisów BHP może się skończyć źle dla samego operatora, osób znajdujących się w pobliżu i przewożonego ładunku.

Złóż własne zapytanie o wózek widłowy i otrzymaj oferty od firm »

www.e-wozki-widlowe.com
Yandex.Metrica